...

Medlemmer 

EOS-utvalget har syv medlemmer, medregnet leder og nestleder. Det blir ikke oppnevnt varamedlemmer. Stortinget velger medlemmene i plenum etter innstilling fra Stortingets presidentskap. Funksjonsperioden er normalt fem år, men medlemmene kan gjenoppnevnes.

Utvalget utfører sitt løpende arbeid uavhengig av Stortinget, og stortingsrepresentanter kan ikke samtidig være medlem av utvalget. Stortinget har lagt vekt på at utvalget bør ha en bred sammensetning, hvor både politisk erfaringsbakgrunn og erfaring fra andre samfunnsområder er representert. Alle medlemmer av utvalget er sikkerhetsklarert for høyeste beskyttelsesgrad etter nasjonale regler og NATO-regler. På bakgrunn av at mye av den informasjonen utvalget får i kontrollarbeidet er gradert, det vil si underlagt taushetsplikt begrunnet i nasjonale sikkerhetsinteresser, har utvalgets medlemmer taushetsplikt.

Utvalget er beslutningsdyktig når fem medlemmer er til stede. Utvalget skal som hovedregel opptre samlet, men kan dele seg under inspeksjon av tjenestesteder eller anlegg. Ved særlig omfattende undersøkelser kan innhenting av forklaringer, besiktigelser på stedet m.v. overlates til sekretariatet og ett eller flere medlemmer. Dette gjelder også dersom slik innhenting ved det samlede utvalg vil kreve uforholdsmessig mye arbeid eller store kostnader.  

Nedenfor gis en kort presentasjon av utvalgets medlemmer i dag:

 Lower2.jpg 

  

ELDBJØRG LØWER, Utvalgets leder

Tidligere nestleder i Venstre, arbeids- og administrasjonsminister og forsvarsminister. Leder av utvalget siden 1. juli 2011. Funksjonsperioden løper ut 30. juni 2014.

 
EOS Svein Grønnern.jpg

  

  

SVEIN GRØNNERN, Utvalgets nestleder

Generalsekretær for SOS Barnebyer i Norge, tidligere generalsekretær i Høyre. Valgt inn i utvalget 6. juni 1996. Funksjonsperioden løper ut 30. juni 2016. 

 EOS Trygve Harvold.jpg 

  

  

TRYGVE HARVOLD

Tidligere direktør i stiftelsen Lovdata. Valgt inn i utvalget 7. november 2003. Funksjonsperioden løper ut 30. juni 2016.

EOS Theo Koritzinsky.jpg 

 

THEO KORITZINSKY

Førsteamanuensis i samfunnsfag ved Høgskolen i Oslo, tidligere stortingsrepresentant og partileder i SV. Valgt inn i utvalget 1. juli 2007. Funksjonsperioden løper ut 30. juni 2014.

wenche elizabeth arntzen web.jpg 

 

WENCHE ELIZABETH ARNTZEN

Tingrettsdommer og tidligere advokat. Valgt inn i utvalget 1. juli 2009. Funksjonsperioden løper ut 30. juni 2014.


 

Øyvind Vaksdal Photo.jpg

 

 

ØYVIND VAKSDAL

Tidligere stortingsrepresentant for FrP. Valgt inn i utvalget 1. januar 2014. Funksjonsperioden løper ut 30. juni 2016

 

 HÃ¥kon Haugli Photo.jpg 

 

HÅKON HAUGLI

Adminstrerende direktør i Abelia - NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Jurist og tidligere stortingsrepresentant for AP. Valgt inn i utvalget 1. januar 2014. Funksjonsperioden løper ut 30. juni 2016

 

 

...
Postadresse:
Postboks 84 Sentrum, 0101 OSLO

Besøksadresse:
Akersgata 8 (inngang Tollbugata)

E-postadresse:
post@eos-utvalget.no

Telefon:
23 31 09 30

Telefaks:
23 31 09 40